Aktualności - http://www.bledzew.pl/rss/aktualnosci.xml http://www.bledzew.pl/aktualnosci/informacja-od-koordynatora-projektu-dot-zakupu-i-montazu-paneli-fotowoltaicznych.html http://www.bledzew.pl/files/news/267-akt.jpg Informacja od koordynatora projektu dot. zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Informacja od koordynatora projektu dot. zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. <div> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Z przykrością informuję, że <em><strong>Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu</strong></em>, pod który  przygotowaliśmy koncepcje budowy elektrowni rozproszonej na terenie Gmin Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew i Trzciel.</p> <p>Zgodnie z oficjalnym komunikatem w tej sprawie jest konieczność cyt.: <em>"zmiany brzmienia definicji kryteriów polegającej na wyeliminowaniu powstałych uchybień i doprowadzenia do spójności zapisów".</em></p> <p>Oczywiście z uwagi na zaawansowanie prac nad projektem nie rezygnujemy z jego realizacji, a jedynie z przyczyn niezależnych od nas będziemy musieli przesunąć go nieco w czasie.</p> <p>Na tą chwilę z uwagi na fakt, iż nie wiadomo jakie zmiany zostaną poczynione wstrzymujemy dalsze prace nad dokumentacją konkursową.</p> <p>Mam jednak nadzieje, iż nowe ogłoszenie nie będzie nas zmuszało do zmiany koncepcji projektu.</p> <p> </p> <p>Jak tylko uda mi się ustalić kiedy planowo będzie ponowne ogłoszenie to niezwłocznie Państwa poinformuję.</p> <p>Oficjalny komunikat został umieszczony na stronie ogłoszonego konkursu:</p> <p><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://rpo.lubuskie.pl/-/oglasza-konkurs-nr-rplb-03-01-00-iz-00-08-k01-18-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-3-gospodarka-niskoemisyjn">http://rpo.lubuskie.pl/-/oglasza-konkurs-nr-rplb-03-01-00-iz-00-08-k01-18-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-3-gospodarka-niskoemisyjn#</a></p> </div> 2018-09-20T11:56:49+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/informacja-od-koordynatora-projektu-dot-zakupu-i-montazu-paneli-fotowoltaicznych.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/266-informacja-o-wplynieciu-petycji.html http://www.bledzew.pl/files/news/266-akt.png Informacja o wpłynięciu petycji Informacja o wpłynięciu petycji <p><img src="/files/image/Petycja0001.jpg" alt="" width="860" height="682" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Petycja0002.jpg" alt="" width="850" height="343" /></p> 2018-09-20T11:50:07+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/266-informacja-o-wplynieciu-petycji.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/nabor-deklaracji-udzialu-w-programie-dotyczacym-zakupu-i-montazu-instalacji-fotowoltaicznych-na-obiektach-mieszkalnych-na-terenie-gminy-bledzew.html http://www.bledzew.pl/files/news/264-akt.jpg Nabór deklaracji udziału w programie dotyczącym zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych na terenie Gminy Bledzew Nabór deklaracji udziału w programie dotyczącym zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych na terenie Gminy Bledzew <p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 17px;">Urząd Gminy Bledzew informuje, że do dnia 18 września 2018r. będzie trwał nabór deklaracji uczestnictwa do programu polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych na terenie Gminy Bledzew.</span></p> <p> </p> <p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 17px;">Aby wziąć udział w programie należy złożyć w w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew w w/w terminie  wypełnioną i podpisaną deklarację udziału wraz z  podpisaną klauzulą informacyjną dot.  przetrwarzania danych osobowych.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 17px; color: #000000;">Więcej informacji o projekcie w załączonej do pobrania prezentacji. </span></p> <p style="text-align: center;"><img src="/files/image/fotowdffdoltaika1.jpg" alt="" width="652" height="941" /></p> <p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 17px;">Do pobrania:</span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 17px;">1) Formularz deklaracji udziału</span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 17px;">2) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 17px; color: #000000;">3) Prezentacja - Informacje o projekcie</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2018-09-07T10:22:33+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/nabor-deklaracji-udzialu-w-programie-dotyczacym-zakupu-i-montazu-instalacji-fotowoltaicznych-na-obiektach-mieszkalnych-na-terenie-gminy-bledzew.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/czyste-powietrze-spotkanie-informacyjne.html http://www.bledzew.pl/files/news/263-akt.jpg Program Czyste Powietrze Program Czyste Powietrze <p style="text-align: left;">        Szanowni Państwo!</p> <p>          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.</p> <p>        Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:</p> <p>- wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),</p> <p>- dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,</p> <p>- montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,</p> <p>- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych , mikroinstalacji fotowoltaicznych).</p> <p>       Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.</p> <p>       Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi  103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.</p> <p>   W miesiącu wrześniu WFOŚiGW w Zielonej Górze przeprowadzi w każdej gminie naszego województwa spotkania informacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych   skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.</p> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: right;">                                                                                              Prezes Zarządu</p> <p style="text-align: right;">                                                                               Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</p> <p style="text-align: right;">                                                                                    i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze</p> 2018-09-04T13:45:34+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/czyste-powietrze-spotkanie-informacyjne.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/fotowoltaika-spotkanie-z-mieszkancami-gminy-bledzew.html http://www.bledzew.pl/files/news/262-akt.jpg FOTOWOLTAIKA - Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bledzew FOTOWOLTAIKA - Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bledzew <p><img src="/files/image/SPOTKANIE1.jpg" alt="" width="652" height="1212" /></p> 2018-08-28T10:04:53+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/fotowoltaika-spotkanie-z-mieszkancami-gminy-bledzew.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/poprawa-jakosci-powietrza.html http://www.bledzew.pl/files/news/265-akt.png Poprawa Jakości Powietrza Poprawa Jakości Powietrza <p align="center"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">Informacje dotyczące podjętych przez Wójta Gminy Bledzew działaniach w zakresie poprawy jakości powietrza w zakresie modernizacji budynków wchodzących w zasób mienia gminnego</span></strong></p> <p> </p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">Gmina Bledzew jako właściciel budynków, które wchodzą w skład mienia gminnego wykonała  następujące zadania:</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">1.      Wymiana pieca CO na paliwo stała na piec opalany gazem ziemnym w następujących budynkach:</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">- sala wiejska w Bledzewie;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">- sala wiejska w Osiecku;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">- remiza OSP w Bledzewie;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">- Szkoła Podstawowa w Bledzewie;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">- budynek przy ul. Sportowej 1 w Bledzewie;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">- budynek przy ul. Rynek 9 w Bledzewie.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">2.    Wymiana pieca CO na paliwo stała na piec opalany olejem opałowym w sali</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">             wiejskiej w Nowej Wsi</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">Średnie zużycie gazu ziemnego we wszystkich budynkach ogrzewanych gazem ziemnym wynosi rocznie około 30tys. m<sup>3</sup> i uzależnione jest od warunków atmosferycznych.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">Średnie zużycie oleju opałowego w sali wiejskiej w Nowej Wsi wynosi około 1tys litrów rocznie i uzależnione jest od warunków atmosferycznych.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">3.        W salach wiejskich w Sokolej Dąbrowie i Chycinie do ogrzewania pomieszczeń  </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;"> wykorzystywana jest energia elektryczna, dlatego w tych przypadkach nie występuje bezpośrednie zanieczyszczenie powietrza.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">4.   W salach wiejskich w Starym Dworku, Zemsku, Popowie, Goruńsku (w tym filia</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">           biblioteki), Templewie (w tym filia biblioteki) do ogrzewania budynków     </span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            wykorzystywane jest paliwo stałe w postaci węgla kamiennego oraz drewna.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">Średnie zużycie węgla wynosi około 15tyn rocznie, a drewna około 20m<sup>3</sup> i uzależnione jest od warunków atmosferycznych.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">5.   Termomodernizacja budynków lub wymiana stolarki okiennej:</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            -  sala wiejska w Goruńsku;</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            -  sala wiejska w Bledzewie;</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            - sala wiejska w Osiecku;</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            - remiza OSP w Bledzewie;</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            - sala wiejska w Zemsku:</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            - Szkoła Podstawowa w Templewie;</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">            - Szkoła Podstawowa w Bledzewie;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">          - Przedszkole w Bledzewie;</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">          - budynek przy ul. Rynek 9 w Bledzewie</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 14px;">Dodatkowo na terenie Bledzewa umiejscowiona jest stacja badająca zanieczyszczenie powietrza w zakresie pyłu PM 10 i PM 2,5.</span></p> 2018-09-20T08:17:25+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/poprawa-jakosci-powietrza.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/zmiana-godzin-pracy-urzedu-gminy.html http://www.bledzew.pl/files/news/261-akt.png Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy <p><img src="/files/image/czaspracy.png" alt="" width="1082" height="712" /></p> 2018-08-17T10:54:10+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/zmiana-godzin-pracy-urzedu-gminy.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/dozynki-gminne-2018.html http://www.bledzew.pl/files/news/260-akt.jpg Dożynki Gminne 2018 Dożynki Gminne 2018 <p><img src="/files/image/dozynki-2018-plakat-POP1.jpg" alt="" width="750" height="1034" /></p> 2018-08-14T11:21:43+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/dozynki-gminne-2018.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/zmiana-terminu-pracy-punktu-pszok.html http://www.bledzew.pl/files/news/258-akt.gif Zmiana terminu pracy punktu PSZOK Zmiana terminu pracy punktu PSZOK <p><img src="/files/image/OGLOSZENIE-PSZOK.bmp" alt="" width="607" height="825" /></p> 2018-08-14T08:24:03+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/zmiana-terminu-pracy-punktu-pszok.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/oferta-uproszczona-na-realizacje-zadania-publicznego.html http://www.bledzew.pl/files/news/257-akt.jpg “Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego” “Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego” <p>Działając na podstawie art 19a ust 3 i 4 ustawy  <span>z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze.) poniżej zamieszczona zostaje ofertę z dnia 07.08.2018r. (data wpływu 10.08.2018r.)Bledzewskiej Organizacji Aktywnych BOA z siedzibą przy ul. Kościuszki 16 w Bledzewie. Uwagi do ofert można zgłaszać w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty.  </span></p> 2018-08-13T13:09:17+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/oferta-uproszczona-na-realizacje-zadania-publicznego.html