Aktualności - http://www.bledzew.pl/rss/aktualnosci.xml http://www.bledzew.pl/aktualnosci/ogloszenie-zywnosc.html http://www.bledzew.pl/files/news/280-akt.jpg Ogłoszenie - żywność Ogłoszenie - żywność <p><img src="/files/image/zywn.jpg" alt="" width="623" height="730" /></p> 2018-11-09T11:21:55+01:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/ogloszenie-zywnosc.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/informacja-gops.html http://www.bledzew.pl/files/news/279-akt.jpg Informacja GOPS Informacja GOPS <p><img src="/files/image/12gops.jpg" alt="" width="1094" height="731" /></p> 2018-11-07T09:38:19+01:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/informacja-gops.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/278-informacja-dla-mieszkancow.html http://www.bledzew.pl/files/news/278-akt.jpg Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców <p><span style="font-size: 18px;">Informujemy, że w dniu 30.10.2018r. w wyniku zakończenia inwestycji  "Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Goruńsko-Chycina na terenie Gminy Bledzew", miejscowość Chycina zaopatrywana jest w wodę ze stacji SUW w Goruńsku.</span></p> 2018-10-31T14:33:16+01:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/278-informacja-dla-mieszkancow.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/rozwoj-ogolnodostepnej-infrastruktury-rekreacyjnej-w-gminie-bledzew.html http://www.bledzew.pl/files/news/277-akt.jpg Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew <p align="center"> </p> <p align="center"><img src="/files/image/logo.bmp" alt="" width="700" height="129" /></p> <p align="center"><span style="font-size: 16px;">„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</span><br /><span style="font-size: 16px;"> Europa inwestujaca w obszary wiejskie”</span></p> <p align="center"><span style="font-size: 16px;">Operacja pod nazwą: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew” </span><br /><span style="font-size: 16px;"> majaca na celu: „Budowę na terenie Gminy Bledzew infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę </span><br /><span style="font-size: 16px;"> jedenastu siłowni zewnętrznych i trzech wiat rekreacyjnych”</span><br /><span style="font-size: 16px;"> współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pododdziału: </span><br /><span style="font-size: 16px;"> „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego </span><br /><span style="font-size: 16px;"> przez społecznosć”</span><br /><span style="font-size: 16px;"> w ramach działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” </span></p> <p align="center"><span style="font-size: 16px;">Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</span></p> <p align="center"> </p> <p style="text-align: center;" align="center">                 Wartosć zadania - 336 343,50 zł</p> <p style="text-align: center;" align="center">Wysokosć dofinansowania - 239 557,00 zł</p> <p align="center"> </p> 2018-10-24T14:37:10+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/rozwoj-ogolnodostepnej-infrastruktury-rekreacyjnej-w-gminie-bledzew.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powolanie-rzeczoznawcow.html http://www.bledzew.pl/files/news/276-akt.png Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie rzeczoznawców Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie rzeczoznawców <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Bledzew 23.10.2018r.</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong>Ogłoszenie</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16px;">Wójta Gminy Bledzew</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16px;">z dnia 23 października 2018 r.</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16px;">Na podstawie § 2 ust. 1 i § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161)</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong>ogłaszam</strong></span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong> </strong><strong>nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.</strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong>1.  </strong>Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego:</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">                - wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3- letniego   stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej  w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- miejsce zamieszkania na terenie gminy Bledzew oraz gmin sąsiednich</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę</span></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong>2. </strong>W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong>3.</strong> Z wnioskiem wystąpić mogą również:</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- sołtys,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- izba rolnicza,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- związek zawodowy rolników,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- organizacja społeczno-zawodowa rolników,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich  związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong>4.</strong> Wniosek powinien zawierać:</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- imię i nazwisko,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- adres zamieszkania,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- adres do korespondencji,</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- informacje o wykształceniu</span></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong>5.</strong> Do wniosku załącza się:</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">- oświadczenie kandydata o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong>       Wszystkie wymagane dokumenty można pobrać ze strony </strong><a href="/"><strong>www.bledzew.pl</strong></a><strong><span style="text-decoration: underline;">,</span> lub                                  w  Urzędzie Gminy, pok. nr 7</strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">                <strong>Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                                          w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.</strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><strong>6. </strong>Wnioski w formie pisemnej przyjmowane są w terminie <strong>do 16.11.2018r. w Sekretariacie Urzędu  Gminy Bledzew.</strong></span></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> 2018-10-23T13:03:41+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powolanie-rzeczoznawcow.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/dofinansowanie-do-zakupu-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-osp-bledzew.html http://www.bledzew.pl/files/news/275-akt.jpg Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bledzew. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bledzew. <p><span style="font-size: 18px;">W dniu 19 października 2018r. w siedzibie JRG 2 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie na którym  podpisano umowy partnerskie pomiędzy Odziałem Wojewódzkim ZOSP RP w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Polak – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP , a Gminą Bledzew reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Leszka Zimnego oraz Skarbnika Gminy Panią Emilię Bączkowską.</span></p> <p><span style="font-size: 18px;">Umowy dotyczyły realizacji projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”, w ramach DZIAŁANIA 4.1  Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom RPO Lubuskie 2020.</span></p> <p><span style="font-size: 18px;">Do projektu zakwalifikowanych zostało 17 gmin z województwa Lubuskiego, w tym gmina Bledzew.</span></p> <p><span style="font-size: 18px;">W efekcie do Ochotniczej Straży Pożarnej z Bledzewa trafi nowy średni samochód ratowniczo -  gaśniczy o wartości ok 800 tyś złotych. Wóz będzie miał napęd 4×4, moc minimum 280 koni mechanicznych, agregat prądotwórczy i zbiornik wody minimum 2500 litrów oraz dodatkowy osprzęt ratowniczo – gaśniczy.</span></p> <p style="text-align: center;"><img src="/files/image/auto-1.jpg" alt="" width="900" height="507" />           <img src="/files/image/auto-3.jpg" alt="" width="880" height="642" />   <img src="/files/image/auto-41.png" alt="" width="800" height="1142" /></p> <p> </p> <p> </p> 2018-10-22T13:57:03+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/dofinansowanie-do-zakupu-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-osp-bledzew.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/bezplatne-kursy-autobusowe-w-dniu-21102018r.html http://www.bledzew.pl/files/news/274-akt.jpg Bezpłatne kursy autobusowe w dniu 21.10.2018r. Bezpłatne kursy autobusowe w dniu 21.10.2018r. <p><img src="/files/image/Autobus.jpg" alt="" width="655" height="817" /></p> 2018-10-19T14:05:40+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/bezplatne-kursy-autobusowe-w-dniu-21102018r.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/dofinansowanie-dla-ochotniczych-strazy-pozarnych.html http://www.bledzew.pl/files/news/273-akt.jpg Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych <p>Dnia 16.10.2018r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Wójt Gminy Bledzew Leszek Zimny oraz Skarbnik Gminy Emilia Bączkowska podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Bledzew, w ramach programu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości.</p> <p>Przedstawicielami strony rządowej byli Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, a gospodarzem spotkania był Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak</p> <p> </p> <p>W ramach dofinansowania którego wysokość to 44.124,20 zł planowany jest zakup  dwóch toreb ratowniczych PSP R1, noszy typu deska, szyn Kramera, wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych, rozpieracza kolumnowego, latarek akumulatorowych, detektora napięcia, bosaka dielektrycznego, zestawu klinów do stabilizacji pojazdów, parawanu do osłony miejsca wypadku,   zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera oraz detektora wielogazowego.</p> <p> </p> <p>Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości</p> <p><img src="/files/image/zdjecie-1-FSj.jpg" alt="" width="800" height="483" /></p> 2018-10-19T09:18:35+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/dofinansowanie-dla-ochotniczych-strazy-pozarnych.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/zamkniecie-przejazdu-kolejowego-w-templewie-zmiana-organizacji-ruchu.html http://www.bledzew.pl/files/news/272-akt.png Zamknięcie przejazdu kolejowego w Templewie – zmiana organizacji ruchu Zamknięcie przejazdu kolejowego w Templewie – zmiana organizacji ruchu <p align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong>OGŁOSZENIE</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong>WÓJTA  GMINY  BLEDZEW</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong>z dnia 17 października 2018</strong></span></p> <p align="center"> </p> <p align="justify"><span style="font-size: 16px;">      Informuję, że Urząd Gminy Bledzew otrzymał w dniu dzisiejszym informację dotyczącą remontu przejazdu kolejowego  w msc. Templewo, co spowoduje całkowite jego zamknięcie. Termin wykonania prac nastąpi od dnia 23.10.2018 do dnia 29.10.2018</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: 16px;">     Wykonawca prac tj. MAK Poznań Sp. z o.o. wyznaczył na okres wykonywania prac przejazdu objazdy drogami powiatowymi i wojewódzkimi wg. załączonego schematu. </span></p> <p align="justify"> </p> <p align="center"><span style="font-size: 16px;">                                                             Wójt Gminy Bledzew<br />                                                      (-)Leszek Zimny</span></p> 2018-10-17T09:34:12+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/zamkniecie-przejazdu-kolejowego-w-templewie-zmiana-organizacji-ruchu.html http://www.bledzew.pl/aktualnosci/bezplatne-badanie-sluchu.html http://www.bledzew.pl/files/news/271-akt.png Bezpłatne badanie słuchu Bezpłatne badanie słuchu <p><img src="/files/image/sluch.png" alt="" width="589" height="841" /></p> 2018-10-04T09:42:02+02:00 pl http://www.bledzew.pl/aktualnosci/bezplatne-badanie-sluchu.html