Kalendarz wydarzeń
PnWtŚrCzPtSoN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
poprzedni miesiącWrzesieńPaździernikListopad   
08.09.2020
Usuwanie Azbestu

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Bledzew

Informuję, że Gmina Bledzew otrzymała w roku bieżącym dofinansowanie w wysokości 7.134,40 zł w formie dotacji  na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu w gminie Bledzew”

W wyniku realizacji zadania łącznie usunięto z terenu Gminy Bledzew 378 Mg wyrobów zawierających azbest, w postaci płyty falistej. Była to już piąt akcja związana z usuwaniem azbestu, a w poprzednich zebrano odpowiednio: w 2014r – 11.100kg, w 2015 – 14.150kg, w 2016 - 53,77Mg,  w 2017 - 5,61Mg,  w 2018r. 251,61 Mg,  w 2019 - 7,1 Mg,  w 2020 - 34,32 Mg, w 2021 - 42,45 Mg a w 2022r. 14,56 Mg. Łącznie na ten cel pozyskano około 187 tys. zł  dofinansowania.

W roku bieżącym pozyskano na ten cel środki udostępnione  przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

W roku 2023 w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania planowane są również działania związane z usuwaniem azbestu na terenie gminy Bledzew.

Szczegółowe informacje nt usuwania azbestu znajdują się rownież na stronie WFOSiGW w Zielonej Górze 

http://www.wfosigw.zgora.pl

oraz do Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

 http://www.polskabezazbestu.pl/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu

Osoby, które zechcą usunąć azbest ze swoich nieruchomości powinny w tym celu złożyć stosowny wniosek. W przypadku pojawienia się środkow zewnętrznych nabór wniosków na 2022r. planowany jest na pierwszy kwartał tego roku, a stosowne dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy Bledzew.

Zadanie będzie obejmowało usunięcie azbestu już zdemontowanego oraz tego, który znajduje się na budynkach jako pokrycie dachowe. W przypadku usunięcia azbestu z budynków koszt wykonania nowego pokrycia pozostaje po stronie właściciela budynku.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z pomocy przy usuwaniu azbestu. Udział w programie pozwoli na usuniecie z terenu naszej gminy niebezpiecznych, a tym samym szkodliwych dla zdrowia odpadów azbestowych.

Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy Bledzew pokój nr 16 lub pod nr tel 95-7436619

Obowiązki włascicieli nieruchomości

Jeżeli na twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest powinieneś je zinwentaryzować i ocenić ich stan techniczny.

Osoby fizyczne powinny złożyć taką informację każdego roku do dnia 31 grudnia do Wójta Gminy Bledzew

Osoby prawne takie informacje w terminie jw. powinny złożyć Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

Stosowne regulacje prawne w tym zakresie określają przepisy:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Szkodliwość azbestu

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest).

 

Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu minimalizowania  ryzyka zdrowotnego dla ludności. Zwiększające się ryzyko występowania chorób azbestozależnych w ciągu najbliższych dziesięcioleci związane jest z nagromadzeniem przez lata ogromnych ilości materiałów azbestowych i zawierających azbest, w szczególności wyrobów budowlanych znajdujących się w dalszym ciągu w środowisku komunalnym. Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi

 


Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując po wielu latach zmiany chorobowe. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Nie stwierdzono ryzyka dla zdrowia wynikającego z wchłaniania pyłu drogą pokarmową.

 

Choroby wywołane przez pył azbestowy

Mezotelioma (międzybłoniak opłucnej i otrzewnej)

Rak opłucnej i rak otrzewnej są nowotworami, o których współczesna medycyna wie, że są one wywołane tylko przez azbest. Mezotelioma jest zawsze złośliwą formą nowotworową i zawsze śmiertelną. Okres inkubacji mezoteliomy może trwać 20 do 40-tu lat, ale znane są przypadki zachorowania już po 14-tu latach od pierwszego kontaktu z azbestem. W odróżnieniu od azbestozy, określenie relacji między ilością azbestu i czasem narażenia na włókna azbestowe a pierwszymi symptomami choroby jest obecnie nie możliwe. Jest zrozumiałe, że najwięcej przypadków zachorowań dotyczyło pracowników azbestu, chociażby ze względu na czas i ilość wchłoniętego azbestu. Nie mniej alarmującym jest fakt, że wśród osób o nawet nikłym narażeniu ograniczonym do sporadycznych kontaktów z pyłem azbestowym, na przykład w szkole, czy nawet w przedszkolu, przypadki zachorowań również miały miejsce.

Geneza raka nie jest w pełni wytłumaczona, nie mniej istnieje prawdopodobieństwo, że w sytuacji gdzie twarde, elastyczne, podobne do stalowych igieł włókna azbestu w kontakcie z komórką mogą wywołać zakłócenie w biochemicznych, mechanicznych lub elektrycznych procesach w niej zachodzących lub uszkodzić, zawierające informacje genetyczne, jądro komórki. Podział komórki zaczyna się od duplikacji chromosomów zawierających DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) w jądrze komórki. Uszkodzone chromosomy, z wypaczoną lub niekompletną informacją, zawarte w nowym jądrze nowej, odnawiającej się komórki, w sprzyjającej sytuacji, np. przy braku lub nadmiarze różnych enzymów, określonych predyspozycjach genetycznych danej osoby, oraz obecności innych karcenogenów mogą doprowadzić do szybkiego rozwoju nowych, zwyrodniałych komórek. Taka narośl rozwijająca się kilkadziesiąt razy szybciej od normalnej tkanki, nazywa się nowotworem. W przypadku samego azbestu, problem jest o tyle poważniejszy, że pojedyncze włókna, naładowane ujemnie, naturalnie przyciągają dodatnio naładowane strzępy lub uszkodzone łańcuchy DNA z już martwych komórek i tak uzbrojone mogą przeniknąć do jądra zdrowej komórki.

Pierwszymi symptomami mezoteliomy są bóle w klatce piersiowej lub w jamie brzusznej. Od tego momentu, osobie z diagnozą raka opłucnej lub raka otrzewnej, zostaje nie więcej niż rok życia (często jest to okres od trzech do sześciu miesięcy). Badania pacjentów i analizy historii chorobowych nie wykazały powiązania między paleniem papierosów a zwiększeniem ryzyka zachorowania na mezoteliomę. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to choroba bardzo rzadka, nawet u pracowników azbestu, nie zmienia to wcale potrzeby troski o zdrowie osób postronnych, o nikłym narażeniu na włókna azbestowe, a szczególnie nie powinna być ignorowana wśród pracowników unieszkodliwiania azbestu, u których zawsze istnieje możliwość sporadycznego narażenia na pył azbestowy. Międzybłoniak wywołany jest prawie zawsze azbestem, ale znane są przypadki podobnego działania innego pyłu włóknistego, np. zeolitu.

Rak płuc

Ryzyko zachorowania na raka płuc, w odróżnieniu od mezoteliomy, jest o tyle większe, że w samych oskrzelach i oskrzelikach oprócz włókien azbestowych znajdują się inne zanieczyszczenia niewydalone z płuc, często o charakterze rakotwórczym. W połączeniu z mechanicznymi zdolnościami włókien azbestu do „przepychania się”, miażdżenia czy po prostu cięcia komórek tkanki ludzkiej, proces tworzenia się narośli nowotworowej w wielu przypadkach jest tylko sprawą czasu. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. synergizm między paleniem papierosów a rakiem płuc u pracowników azbestu. Dym z papierosa zawierający różne substancje toksyczne, paraliżuje jeden z najistotniejszych systemów obronnych układu oddechowego: układ śluzowo-rzęskowy umożliwiając tym samym coraz większej ilości substancji obcych głębszą penetrację oskrzelików i „winogron” alveolamych. Jedną z rakotwórczych substancji zawartych w dymie z papierosa jest benzo-a-pyren, który w połączeniu z podobnym do igły włóknem azbestu ma zwiększone możliwości penetracji tkanki płucnej, zwiększając tym samym ryzyko powstania nowotworu.

Innymi karcenogenami mogą być związki niklu i chromu. Sam azbest jest tylko czynnikiem promocyjnym, który, zdaniem niektórych lekarzy, nie jest zdolny do wytworzenia nowotworu bez obecności czynnika inicjującego. Osoba, która nie pali papierosów jest 10-ciokrotnie mniej narażona na raka płuc niż osoba paląca.

Rak układu pokarmowego

Jest na szczęście rzadkim nowotworem wywoływanym działaniem azbestu. „Niestrawiony” azbest w żołądku i jelitach, podobnie jak w przypadku krtani i przewodu pokarmowego, może doprowadzić do powstania tkanki nowotworowej. Ryzyko zachorowania na jakąkolwiek z chorób układu pokarmowego w wyniku działania włókien azbestowych jest znacznie mniejsze od ryzyka zachorowania na np. raka płuc, nie mniej nie powinno być ignorowane.

Kiedy azbest jest groźny dla zdrowia

Gdy jego włókna uwalniają się z wyrobu i są obecne w powietrzu na skutek:

- korozji płyt azbestowych,

- uszkodzenia mechanicznego, złamań, pęknięć.

Facebook