Kalendarz wydarzeń
PnWtŚrCzPtSoN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
poprzedni miesiącListopadGrudzień   
31.08.2021
Dofinansowanie zadań z budżetu państwa lub funduszy celowych

Nazwa programu: „Program Maluch+ 2021”

Nazwa zadania: utworzenie miejsc opieki w żłobku.

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 330 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 412 500,00zł

Krótki opis: zadanie obejmuje przebudowę budynku w Nowej Wsi.  Szczegółowy zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych oraz doposażenie obiektu. Po zakończeniu prac zostanie utworzonych 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  Żłobek,  nosić będzie nazwę „Wesoła Sowa” 

 

 

 

 

 

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych”

 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Krótki opis: zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko. W ramach zadania zostanie przebudowana droga o dł. 1,3km, wybudowane chodniki o dł 1km, zatoka dla autobusów, parking na 10 stanowisk oraz wyniesione skrzyżowania z oznakowaniem pionowym.

 

 

 

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych”

Nazwa zadania: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie oraz Budowa drogi gminnej z przebudową skrzyżowania z droga powiatową nr 1259F

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Krótki opis: zadanie obejmuje przebudowę boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dojazdowa i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową.

 

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych”

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Krótki opis: zadanie obejmuje przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej wraz z jego termomodernizacją i zmianą sposobu ogrzewania na przedszkole gminne w Nowej Wsi.

 

 

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej nr 000247F w Popowie

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Krótki opis: .Budowa drogi z kostki betonowej, jezdnią  wraz z odwodnieniem i zjazdami, oświetleniem (lampa LED), parkingiem i chodnikiem. Budowa obejmuje również wykonanie kanału technologicznego. 

 

 

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zadanie obejmuje budowę parterowego budynku socjalno-biurowego wraz z parkingiem, dojazdem oraz przyłączem wod-kan i elektrycznym. Obiekt wykonany w nowoczesnej, energooszczędnej technologii, ogrzewany energią elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku.

Dofinansowanie w kwocie 1.190.000,00zł  

 

 

 

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych” Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Krótki opis: Inwestycja obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian budynków, stropów oraz powierzchni dachowych, remont, wyminę pokrycia dachowego obiektów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo zadanie przewiduje kompleksowy remont łazienki (WC)w jednym z budynków.

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych” Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową

Zadanie obejmuję budowę drogi gminnej z chodnikiem w Nowej Wsi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Wybudowana droga składać będzie się z trzech odcinków połączonych ze sobą  i wykonanych odpowiednio z nawierzchni asfaltowej (jeden odcinek) oraz z ekokostki (dwa odcinki). W ramach zadania planuje się  wykonanie odwodnienia powierzchniowego oraz oświetlenia drogi. Celem zwiększenia bezpieczeństwa planuje się wyniesienie skrzyżowań. W zakresie sieci wodociągowej zadania obejmuję budowę nowej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami i niezbędnymi urządzeniami (m.in. zasuwy) i pozostałą armaturą pozwalająca na prawidłowe działanie sieci oraz hydrantami nadziemnymi. Sieć wykonana z rur PE, przekroje sieci i przyłączy dobrane do potrzeb prawidłowego działania instalacji.

 

 

Nazwa programu: „Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych” Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania:  Budowa Sali wiejskiej wraz z remiza OSP w Popowie

Zadanie obejmuję budowę sali wiejskiej  z remizą OSP. Sala z zapleczem sanitarnym, kuchennym i kotłownią. Remiza z garażem dwustanowiskowym oraz pomieszczeniami socjalnymi, sanitarnymi. Obiekt powstanie w miejscu obecnej sali wiejskiej po jej wyburzeniu. Zadanie  obejmuje dodatkowo roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu wraz zagospodarowaniem odpadów rozbiórkowych, wykonanie wszystkich instalacji, budowę chodnik, placu wjazdowego (manewrowego) oraz zagospodarowanie terenu


Facebook