02.10.2023
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że rozpoczął realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu międzyrzeckiego (I)” w ramach Osi Priorytetowej 6 Fundusze