05.06.2023
Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

 

 

Osobom, które otrzymały laptopy przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego trwałości projektu. Oświadczenia można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bledzew, na adres email: poczta@bledzew.pl lub wysłać pocztą tradycyjną. 

Zgodnie z Procedurą weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w Gminie Bledzew stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Bledzew z dnia 12.07.2022 r. Obdarowany przyjmuje na siebie obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu grantowego liczonego od dnia zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu grantowego.

Procedura monitorowania obejmuje składanie przez Obdarowanego oświadczeń w terminach:

  • w okresie 01-30.06.2023 r.
  • w okresie 01-30.06.2024 r.

Wzór oświadczenia został Państwu przekazany wraz z umową darowizny. Dodatkowo odpowiednie oświadczenie załączono do niniejszego ogłoszenia.